19-02-2014: Van afval naar grondstof, door Marten Boels (consultant bij IPR Normag 20.).

26-03-2014: Veilig surfen over internet en weg met Google! door Jaap van Veldhoven.

30-10-2013: Hr. Harm Jager: Wat heeft nazorg aan gedetineerden voor zin? (St. Exodus, Leiden – Alkmaar)