27-02-2013: Drs. D. Boels: Stand van zaken in de Astronomie.

27-03-2013: Over kringloop gesproken (Excursie).

24-04-2013: Hr. Emile Kalis: Het vak van speelgoed en spellen ontwerper.

26-09-2012: Majoor Bas Groen komt ons vertellen over de ervaringen van militairen bij uitzendingen, vooral over uitzending naar Afghanistan.

31-10-2012: Mevr. Ineke Hoonakker: verhalen vertellen, een kunst een kunde.

28-11-2012: Dr. P. Renauld: Higgs-deeltjes.