Nieuw-Vennep, 27 december 2020

Beste Kennisdelers,
Allereerst hopen we dat het in persoonlijk opzicht goed met jullie gaat.
Ons hebben in de voorbije periode gelukkig geen vervelende berichten van leden bereikt, hetgeen natuurlijk niet wegneemt dat er in deze vreemde tijd persoonlijk best het nodige kan zijn gebeurd.
Mocht dat het geval zijn dan wensen we jullie sterkte toe.
Ook voor onze Club Kennisdelen is het een vreemd clubjaar geweest.
Een jaar zonder bijeenkomsten, zonder boeiende sprekers, zonder mooie inleidingen en zonder de sociale contacten onderling.
En wat dat betreft zal er ook de komende periode in clubverband helaas weinig gaan veranderen. Want gezien de huidige situatie betreffende het virus en de daaraan verbonden regelgeving hebben we moeten besluiten om dit clubjaar per heden als beëindigd te beschouwen, hetgeen dus inhoudt dat de geplande bijeenkomsten van 27 januari en 31 maart a.s. geen doorgang zullen vinden.
Spijtig uiteraard, maar het is niet anders.
Om één en ander toch nog enigszins positief af te sluiten zijn ook wij uiteraard blij dat er op termijn hoop gloort, gezien de ontwikkeling en het uitrollen van het vaccin.
Dit clubjaar dus wel ten einde, maar met een hoopvolle blik kijkend naar het volgend seizoen, waarvoor we inmiddels een groot scala aan interessante onderwerpen en sprekers op de rol hebben staan, waarvan we jullie uiteraard t.z.t. in kennis stellen.