Beste Kennisdelers,
Allereerst hopen we dat het jullie goed gaat. Gezien de lange periode dat we elkaar niet hebben ontmoet leek het ons gewenst om elkaar even “bij te praten”.
We leven momenteel in een bijzondere tijd, hetgeen ook voor het functioneren van onze Club Kennisdelen de nodige gevolgen heeft gehad en nog steeds heeft..
Zo had het o.a. tot gevolg dat we onze laatste bijeenkomst van 25 maart jl. dienden te annuleren en we elkaar dus ook al sinds januari jl. in clubverband niet meer hebben kunnen ontmoeten.
Het is momenteel helaas zo goed als zeker dat we vanwege de huidige Covid-19 regelgeving ons nieuwe clubseizoen in september a.s. in De Rank niet zullen kunnen opstarten. Dit heeft tevens tot gevolg dat we op dit moment vanwege de grote onzekerheid omtrent de toekomst ook nog geen inleiders hebben vastgelegd. Uiteraard hebben we een lijst van mogelijke inleiders paraat die we, zodra de regels dat weer toelaten, kunnen inplannen.
Voor nu zullen jullie het dus even met deze info moeten doen en zullen we jullie, zodra er weer avonden in clubverband kunnen worden georganiseerd of als er anderszins belangrijke zaken zijn, hiervan in kennis stellen.
We wensen jullie voor de komende tijd alle goeds toe en blijf gezond.