Nieuw-Vennep

Categorie: Programma

Programma seizoen 2023-2024

27-09-2023:  Dhr. Jacques Thorn.  Het verhaal achter 2 Stolpersteine in Oegstgeest

Stolpersteine zijn betonblokjes van 10 kubieke cm met een messing plaatje aan de bovenkant. Hierin is de naam gegraveerd van iemand die tijdens WO II door de nazi’s is gedeporteerd en vermoord, meestal joden maar ook verzetsstrijders. Je ziet ze steeds vaker. Ze komen in de stoep voor het huis waar ze werden gearresteerd. Stolpern betekent struikelen. Het bedoelde effect is dat je even de pas inhoudt voor een korte reflectie. Wellicht denk je dan: “Goh, weer eentje”. Maar misschien wordt de nieuwsgierigheid verder geprikkeld. Wat is hier allemaal gebeurd? Daarom vertellen we op deze dag de verhalen van zomaar twee stenen uit Oegstgeest:
• ‘Bizarre pech’: een verdwenen familie waarbij het verzet alles goed deed maar waar stomme toevalligheden als een puberverliefdheid, de ontroerende maar achteraf verkeerde keuze van bezorgde ouders en een schrijffout ervoor zorgen dat de gehele familie is verdwenen.
• De rol van een geneesheer-directeur van een inrichting tijdens de bezetting

29-11-2023:  Dhr. Anne Joustra. Het ongeluk met de PH-AJQ Kwikstaart, een Fokker F. XX

We schrijven 14 juli 1935. Gezagvoerder Silberstein en bemanning (5 koppen) zijn ingedeeld voor de dagelijks KLM routinevlucht naar Malmö. Ze nemen 15 passagiers mee. In noordelijke richting vliegen ze van Schiphol weg maar al gauw gaat het helaas mis. Eerst hapert de linker buitenmotor, dan de binnenmotor, dan stoppen ze allebei. Er zijn veel ooggetuigen die zien dat Silberstein terug wil naar Schiphol maar hij krijgt geen hoogte meer. De linkervleugel zakt naar links en raakt het talud van de in aanbouw zijnde rijksweg A4 vlak voor de Spaarnwouderdwarsweg (nu de Schipholweg).
En het vervolg……..????

31-01-2024:  Dhr. Anne Joustra. Innovatie in de Haarlemmermeerse landbouw

Innovatie zit de Haarlemmermeerse boeren in het bloed.
Halverwege de 19e eeuw troffen de eerste pioniers een woeste leegte aan. De manier van boeren, die ze van huis uit geleerd hadden, werkte hier niet. Ze moesten zelf uitvinden wat het beste paste. Het leidde tot een constante zoektocht naar mogelijkheden tot mechanisatie en verbeteringen in de landbouw, dwars door tradities heen. Die mentaliteit maakte het mogelijk om te overleven en tijdens de Landbouwcrisis eind 19e eeuw snel te schakelen.
In de 20ste eeuw kwamen de instituten (landbouwschool, banken, proefbedrijven) en de motorisatie van de landbouw. Loonbedrijven, VIMA en VICON stuwden de vernieuwing voort. Haarlemmermeer werd het toonbeeld van efficiency en vernieuwing in de landbouw.
De 21ste eeuw kent een nieuwe uitdaging: een landbouw, die zich richt op duurzaamheid en circulariteit. Het is opnieuw een zoektocht naar nieuwe vormen van landbouw in een steeds meer verstedelijkte omgeving. Wederom vraagt dit het uiterste van de vernieuwingsgezindheid van de Haarlemmermeerse boeren.

27-03-2024:  Dhr. Jaap Brouwer. De ontwikkeling van het betalingsverkeer

Voor de pauze proberen we te kijken naar de ontwikkeling van het betalingsverkeer. Wanneer en in welke vorm is betalingsverkeer ontstaan en hoe heeft het zich tot vandaag doorontwikkeld? Na de pauze een schets van de lawine aan wet- en regelgeving waar banken aan moeten voldoen en hoe zij fraude, mèt voorbeelden, in het betalingsverkeer moeten traceren en voorkomen.

Programma seizoen 2022-2023

Beste Kennisdelers,

Eindelijk is het dan zo ver: De start van ons nieuwe seizoen!!!
Na twee en een half jaar elkaar niet te hebben gezien en gesproken starten we volgende week woensdag 28 september a.s. met onze eerste bijeenkomst.
En net als “in voorgaande jaargangen” willen we onze volgende Club avonden blijven houden op de laatste woensdag van de oneven maanden, zodat jullie in principe voor het komend seizoen ’22/’23 naast de sessie van 28 september ook de volgende woensdagavonden in jullie agenda’s kunnen vastleggen:  30 november ‘22, 25 januari ‘23 en 29 maart ‘23.
Alle avonden vinden in principe weer plaatst in de ons vertrouwde zaal 6 van het gebouw van PG De Rank en beginnen om 20.00 uur.

Programma:

28-09-2022:  Dhr. Rik Elzing. Presentatie over de 1e Wereldoorlog

30-11-2022:  Ds. Jan Compagner: Magnificat van Bach

25-01-2023:  Drs. John van der Willik: Homo sapiens als invasie soort. Hoe wij het machtigste dier op aarde werden.

29-03-2023:  Dick de Swart:  Staal aan zee: een kijkje in de keuken en een blik op de toekomst

 

Programma seizoen 2021-2022

Nieuw-Vennep,  mei 2022.

 Beste Kennisdelers,

Het is al weer een tijdje geleden dat we de laatste update hebben verzonden. En daarom is het ook alleszins gerechtvaardigd om allereerst even te informeren naar jullie wel en wee. Hopelijk zijn er in de voorbije periode geen al te vervelende dingen gebeurd. Ons is daarvan gelukkig niets bekend, maar……
Uit deze update-mail moge blijken dat we als Club Kennisdelen nog steeds “levend” zijn…….. maar “springlevend” was helaas in de voorbije periode nog steeds geen optie.Toch willen we jullie zo voor de komende vakanties melden, dat we de intentie hebben om het komend seizoen weer “op de welbekende voet” van start te gaan met het beleggen van hopelijk mooie avonden met interessante onderwerpen. In principe staat daarom de 1e inmiddels voor woensdag 28 september ook al in de planning. Net als “in het verleden” willen we onze Club avonden blijven houden op de laatste woensdag van de oneven maanden, zodat jullie in principe voor het komend seizoen ’22/’23 de volgende woensdagavonden in jullie agenda’s kunnen vastleggen: 28 september, 30 november, 25 januari en 29 maart. Alle avonden vinden in principe weer plaatst in de ons vertrouwde zaal 6 van het gebouw van PG De Rank en beginnen om 20.00 uur.
In principe gaan we er van uit dat iedereen lid blijft, maar….. we kunnen ons, na een periode van ruim 2 jaar, ook voorstellen dat er omstandigheden zijn ontstaan, waardoor een besluit tot het opzeggen van het lidmaatschap gerechtvaardigd is. Mocht dat zo zijn dan hierbij een vriendelijk verzoek dit voor 1 juli a.s. kenbaar te maken via info@clubkennisdelen.nl of een telefoontje naar Gerrit Medema (06-53293630).
Zodra we in het nieuwe seizoen weer van start gaan ontvangen jullie eerst weer een algemene info-mail, gevolgd door de aparte, jullie welbekende, uitnodigingsmails per avond.
Tenslotte nog een prettige bijkomstigheid: De financiële situatie omtrent de Clubkas is momenteel zodanig, dat we op dit moment vermoeden voor het komend seizoen geen contributie te hoeven heffen.

Voor nu wensen we jullie allen een goede tijd toe en hopelijk tot ziens in het nieuwe seizoen. Met een hartelijke groet,
Ton van Hulzen
Gerrit Medema


Nieuw-Vennep, 20 december 2021.

Beste Kennisdelers,

Hierbij een korte “update” om dit jaar 2021 af te sluiten.
Allereerst hopen we dat het in persoonlijk opzicht goed met jullie gaat.
Ons hebben in de voorbije periode gelukkig geen vervelende berichten van leden bereikt, hetgeen natuurlijk niet wegneemt dat er in deze vreemde tijd persoonlijk best het nodige kan zijn gebeurd.
Mocht dat het geval zijn dan wensen we jullie sterkte toe.
Ook voor onze Club Kennisdelen is het helaas, net als het vorig jaar, weer een jaar geweest zonder bijeenkomsten, zonder boeiende sprekers met mooie inleidingen en “last but not least” dus ook weer een jaar zonder de sociale contacten onderling.
En zoals het nu lijkt zal er wat dat betreft ook de komende periode in clubverband wellicht weinig gaan veranderen, gezien de huidige situatie betreffende de diverse virussen en de daaraan verbonden regelgeving.
Spijtig uiteraard, maar het is niet anders.
Mocht er op termijn toch ineens weer hoop gloren voor het organiseren van een clubavond dan stellen we jullie daarvan uiteraard in kennis. In januari a.s. zal dit echter zeker nog niet het geval zijn.

Met een hartelijke groet,
Ton van Hulzen
Gerrit Medema


 

Nieuw-Vennep 1 september 2021

Beste Kennisdelers,

Het is al weer enige tijd geleden dat we schriftelijk via een update contact hebben gehad. Goed om daarom in ieder geval allereerst op te merken dat we hopen dat het jullie allen goed gaat.
De Corona pandemie heeft, naast wellicht veel belangwekkender zaken, uiteraard ook behoorlijk roet in het eten gegooid voor wat betreft onze club activiteiten.
Sinds januari 2020 (!) hebben we elkaar in clubverband helaas niet meer kunnen ontmoeten. Tussendoor hebben we jullie via enkele updates wel enigszins op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen t.a.v. eventuele mogelijkheden om elkaar wel weer te kunnen ontmoeten. Het resultaat moge bekend zijn.
Omdat we echter altijd de laatste woensdagavond van elke oneven maand bij elkaar komen ligt de eerstvolgende club datum van het eventueel nieuwe seizoen 21/22, woensdag 30 september a.s., in het verschiet. Alle reden dus voor deze actuele  update om de mogelijkheden van dit moment even de revue te laten passeren.
We hebben in principe voor deze eerste eventuele bijeenkomst een inleider achter de hand, maar …….. gezien de huidige nog steeds beperkende omstandigheden is het op dit moment nog niet mogelijk om deze bijeenkomst ook daadwerkelijk te kunnen houden, omdat de maximum capaciteit van de zalen in De Rank niet toereikend is om ons te herbergen. Jammer, maar het is niet anders.
We wachten daarom ook met spanning de eerstvolgende persconferentie van het demissionaire kabinet af. Wellicht dat er verdere versoepelingen zullen worden doorgevoerd, waardoor ook de capaciteit binnen een ruimte kan worden uitgebreid.
Hoe het ook zij……..voor nu nog even geen activiteiten, maar wachten op nader nieuws van “hogerhand”.
Zodra we duidelijkheid hierover hebben, horen jullie uiteraard van ons !!!
Voor nu wensen we jullie alle goeds toe en wellicht………..
Laten we hoop houden dat het misschien toch nog gaat lukken!

Een hartelijke groet,
Ton van Hulzen
Gerrit Medema

Programma seizoen 2020-2021

Nieuw-Vennep, 27 december 2020

Beste Kennisdelers,
Allereerst hopen we dat het in persoonlijk opzicht goed met jullie gaat.
Ons hebben in de voorbije periode gelukkig geen vervelende berichten van leden bereikt, hetgeen natuurlijk niet wegneemt dat er in deze vreemde tijd persoonlijk best het nodige kan zijn gebeurd.
Mocht dat het geval zijn dan wensen we jullie sterkte toe.
Ook voor onze Club Kennisdelen is het een vreemd clubjaar geweest.
Een jaar zonder bijeenkomsten, zonder boeiende sprekers, zonder mooie inleidingen en zonder de sociale contacten onderling.
En wat dat betreft zal er ook de komende periode in clubverband helaas weinig gaan veranderen. Want gezien de huidige situatie betreffende het virus en de daaraan verbonden regelgeving hebben we moeten besluiten om dit clubjaar per heden als beëindigd te beschouwen, hetgeen dus inhoudt dat de geplande bijeenkomsten van 27 januari en 31 maart a.s. geen doorgang zullen vinden.
Spijtig uiteraard, maar het is niet anders.
Om één en ander toch nog enigszins positief af te sluiten zijn ook wij uiteraard blij dat er op termijn hoop gloort, gezien de ontwikkeling en het uitrollen van het vaccin.
Dit clubjaar dus wel ten einde, maar met een hoopvolle blik kijkend naar het volgend seizoen, waarvoor we inmiddels een groot scala aan interessante onderwerpen en sprekers op de rol hebben staan, waarvan we jullie uiteraard t.z.t. in kennis stellen.

Programma seizoen 2019-2020

25-09-2019:  Dhr. Dethmer Boels.  Presentatie over Einsteins Relativiteitstheorie

27-11-2019:  Mw. Ds. Angelique Rijlaarsdam. Presentatie over haar werk als geestelijk verzorger GGZ psychiatrie bij Dijk en Duin, Castricum

29-01-2020:  Dhr. John van der Willik, Groene Hart gids,  Presentatie met als onderwerp: “Exotische organismen: ongewenste bandieten of juist welkome gasten?”

25-03-2020:  Dhr. Rik Elzing. Presentatie over de 1e Wereldoorlog
Deze presentatie kon helaas niet doorgaan vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis en is verplaatst naar het volgende seizoen.

© 2024 Club Kennisdelen

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑