Nieuw-Vennep,  mei 2022.

 Beste Kennisdelers,

Het is al weer een tijdje geleden dat we de laatste update hebben verzonden. En daarom is het ook alleszins gerechtvaardigd om allereerst even te informeren naar jullie wel en wee. Hopelijk zijn er in de voorbije periode geen al te vervelende dingen gebeurd. Ons is daarvan gelukkig niets bekend, maar……
Uit deze update-mail moge blijken dat we als Club Kennisdelen nog steeds “levend” zijn…….. maar “springlevend” was helaas in de voorbije periode nog steeds geen optie.Toch willen we jullie zo voor de komende vakanties melden, dat we de intentie hebben om het komend seizoen weer “op de welbekende voet” van start te gaan met het beleggen van hopelijk mooie avonden met interessante onderwerpen. In principe staat daarom de 1e inmiddels voor woensdag 28 september ook al in de planning. Net als “in het verleden” willen we onze Club avonden blijven houden op de laatste woensdag van de oneven maanden, zodat jullie in principe voor het komend seizoen ’22/’23 de volgende woensdagavonden in jullie agenda’s kunnen vastleggen: 28 september, 30 november, 25 januari en 29 maart. Alle avonden vinden in principe weer plaatst in de ons vertrouwde zaal 6 van het gebouw van PG De Rank en beginnen om 20.00 uur.
In principe gaan we er van uit dat iedereen lid blijft, maar….. we kunnen ons, na een periode van ruim 2 jaar, ook voorstellen dat er omstandigheden zijn ontstaan, waardoor een besluit tot het opzeggen van het lidmaatschap gerechtvaardigd is. Mocht dat zo zijn dan hierbij een vriendelijk verzoek dit voor 1 juli a.s. kenbaar te maken via info@clubkennisdelen.nl of een telefoontje naar Gerrit Medema (06-53293630).
Zodra we in het nieuwe seizoen weer van start gaan ontvangen jullie eerst weer een algemene info-mail, gevolgd door de aparte, jullie welbekende, uitnodigingsmails per avond.
Tenslotte nog een prettige bijkomstigheid: De financiële situatie omtrent de Clubkas is momenteel zodanig, dat we op dit moment vermoeden voor het komend seizoen geen contributie te hoeven heffen.

Voor nu wensen we jullie allen een goede tijd toe en hopelijk tot ziens in het nieuwe seizoen. Met een hartelijke groet,
Ton van Hulzen
Gerrit Medema


Nieuw-Vennep, 20 december 2021.

Beste Kennisdelers,

Hierbij een korte “update” om dit jaar 2021 af te sluiten.
Allereerst hopen we dat het in persoonlijk opzicht goed met jullie gaat.
Ons hebben in de voorbije periode gelukkig geen vervelende berichten van leden bereikt, hetgeen natuurlijk niet wegneemt dat er in deze vreemde tijd persoonlijk best het nodige kan zijn gebeurd.
Mocht dat het geval zijn dan wensen we jullie sterkte toe.
Ook voor onze Club Kennisdelen is het helaas, net als het vorig jaar, weer een jaar geweest zonder bijeenkomsten, zonder boeiende sprekers met mooie inleidingen en “last but not least” dus ook weer een jaar zonder de sociale contacten onderling.
En zoals het nu lijkt zal er wat dat betreft ook de komende periode in clubverband wellicht weinig gaan veranderen, gezien de huidige situatie betreffende de diverse virussen en de daaraan verbonden regelgeving.
Spijtig uiteraard, maar het is niet anders.
Mocht er op termijn toch ineens weer hoop gloren voor het organiseren van een clubavond dan stellen we jullie daarvan uiteraard in kennis. In januari a.s. zal dit echter zeker nog niet het geval zijn.

Met een hartelijke groet,
Ton van Hulzen
Gerrit Medema


 

Nieuw-Vennep 1 september 2021

Beste Kennisdelers,

Het is al weer enige tijd geleden dat we schriftelijk via een update contact hebben gehad. Goed om daarom in ieder geval allereerst op te merken dat we hopen dat het jullie allen goed gaat.
De Corona pandemie heeft, naast wellicht veel belangwekkender zaken, uiteraard ook behoorlijk roet in het eten gegooid voor wat betreft onze club activiteiten.
Sinds januari 2020 (!) hebben we elkaar in clubverband helaas niet meer kunnen ontmoeten. Tussendoor hebben we jullie via enkele updates wel enigszins op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen t.a.v. eventuele mogelijkheden om elkaar wel weer te kunnen ontmoeten. Het resultaat moge bekend zijn.
Omdat we echter altijd de laatste woensdagavond van elke oneven maand bij elkaar komen ligt de eerstvolgende club datum van het eventueel nieuwe seizoen 21/22, woensdag 30 september a.s., in het verschiet. Alle reden dus voor deze actuele  update om de mogelijkheden van dit moment even de revue te laten passeren.
We hebben in principe voor deze eerste eventuele bijeenkomst een inleider achter de hand, maar …….. gezien de huidige nog steeds beperkende omstandigheden is het op dit moment nog niet mogelijk om deze bijeenkomst ook daadwerkelijk te kunnen houden, omdat de maximum capaciteit van de zalen in De Rank niet toereikend is om ons te herbergen. Jammer, maar het is niet anders.
We wachten daarom ook met spanning de eerstvolgende persconferentie van het demissionaire kabinet af. Wellicht dat er verdere versoepelingen zullen worden doorgevoerd, waardoor ook de capaciteit binnen een ruimte kan worden uitgebreid.
Hoe het ook zij……..voor nu nog even geen activiteiten, maar wachten op nader nieuws van “hogerhand”.
Zodra we duidelijkheid hierover hebben, horen jullie uiteraard van ons !!!
Voor nu wensen we jullie alle goeds toe en wellicht………..
Laten we hoop houden dat het misschien toch nog gaat lukken!

Een hartelijke groet,
Ton van Hulzen
Gerrit Medema