28-09-2016: Mevr. Marit Overbeek, Een nieuwe stad maken. Redactrice van het tijdschrift De Architect.

30-11-2016: Mr. Alex Smit Het tuchtrecht voor de gezondheidszorg in een spagaat. Laveren tussen de verwachtingen van het publiek en de arts.

25-01-2017: Mevr. Arieke Kocx, Militaire gezondheidszorg in relatie tot de civiele gezondheidszorg.

01-02-2017: Bezoek aan firma Hudivo en een rond- en inleiding door de heer Arjan Vogelaar (dir.).

29-03-2017: Hr. Aad Straathof, voormalig Hoogheemraad komt praten over kwel(ling) in de polder.

31-05-2017: Bezoek aan Forward Farming te Abbenes en in- en rondleiding door Hr. Jasper Roubos: duurzame landbouw.